سبد خرید

Chveni sauk’eteso ghirebulebit Twitter-is mimdevrebi, tkven gzaze khart Twitterverse-ze dominirebisk’en!

Aiqvanet tkveni t’vit’eris arseboba momdevno doneze chveni umaghlesi khariskhis Twitter-is laikebi servisit. sheidzine Twitter-is mimdevrebi da uquret, rom tkveni t’vit’ebi idzenen mimzidvelobas da khilvadobas. gazardet tkveni chartuloba, moip’ovet met’i mimdevari da daamqaret tavi gavlenian pigurad tkvens nishashi. chveni qvelaze khelmisats’vdomi Twitter-is laikebi, tkven gzaze khart Twitterverse-ze dominirebisk’en!

Mash, rat’om davelodot? gamoiqenet shesadzlebloba, gaaumjobesot tkveni onlain qopna da dat’ovot khangrdzlivi gavlena tkvens samizne audit’oriaze. airchiet InstaBoost: p’remieri p’lat’porma mots’onebis, mimdevrebis, nakhvebis da skhvata shesqidvis. tkveni gza sotsialuri mediis varsk’vlavisk’en sts’ored ak its’qeba!

برچسب ها : # # اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری در
https://asadikala.com/?p=1000020811
لینک کپی شد